­
BTC Fashion Mall-Spark-Sponsorship

Moto Wash

Moto Wash

SB PA – 6

Bank - BCA - BTC Fashion Mall

BCA

BCA

LG – F1 – 00

Bank - OCBC NISP - BTC Fashion Mall-19

OCBC NISP

OCBC NISP

FF – A1 – 5,6

Bank - Bank BJB - BTC Fashion Mall

Bank BJB

Bank BJB

SB – CS – 2,3

Services - Sinar Shuttle - BTC Fashion Mall-16

Sinar Shuttle

Sinar Shuttle

LG – C7 – 06

Services - Bimo Trans - BTC Fashion Mall-18

Bimo Trans

Bimo Trans

LG – CF – ISL 02

Services - Arnes Shuttle - BTC Fashion Mall-16

Arnes Shuttle

Arnes Shuttle

LG – CF – ISL 01

Services - MGo Travel- BTC Fashion Mall

MGo Travel

MGo Travel

LG – B00 – 2,5

Services - Quick - BTC Fashion Mall-16

Quick Embroidery

Quick Embroidery

LG – A4 – 05

Services - Pegadaian - BTC Fashion Mall

Pegadaian

Pegadaian

LG – G3 – 03

Services - SIM Outlet - BTC Fashion Mall-16

SIM Outlet

SIM Outlet

SB – CS – 00

Services - JNE - BTC Fashion Mall-16

JNE

JNE

LG – A2 – 02